تست های Alpha sx 7000

تست ابر گنجیاب Alpha SX7000 (قسمت یازدهم)

در قسمت یازدهم از مجموعه تست های دستگاه فلزیاب آلفا اس ایکس ۷۰۰۰ : به تست دستگاه فلزیاب آلفا اس…

بیشتر بخوانید »

تست ابر گنجیاب Alpha SX7000 (قسمت دهم)

در قسمت دهم از مجموعه تست های فلزیاب آلفا ۷۰۰۰  از تست ابر فلزیاب Alpha SX7000 به نمایش قدرت سنس…

بیشتر بخوانید »

تست ابر گنجیاب Alpha SX7000 (قسمت نهم)

در قسمت نهم از مجموعه تست های دستگاه فلزیاب آلفا ۷۰۰۰  که به درخواست تعداد زیادی از کاربران عزیز تهیه…

بیشتر بخوانید »

تست ابر گنجیاب Alpha SX7000 (قسمت هشتم)

در قسمت هشتم از مجموعه تست های دستگاه فلزیاب آلفا ۷۰۰۰ اس ایکس  ثبات و پایداری دستگاه فلزیاب را در…

بیشتر بخوانید »

تست ابر گنجیاب Alpha SX7000 (قسمت هفتم)

در این قسمت از مجموعه تست های دستگاه فلزیاب آلفا ۷۰۰۰ عملکرد دستگاه فلزیاب را در حالت آنالیز یا تفکیک …

بیشتر بخوانید »

تست ابر گنجیاب Alpha SX7000 (قسمت ششم)

قسمت ششم از مجموعه تست های دستگاه فلزیاب Alpha sx 7000 که عملکرد دستگاه را در حالت AllMetal  و در…

بیشتر بخوانید »

تست ابرگنجیاب Alpha SX7000 (قسمت پنجم)

در قسمت پنجم از مجموعه تست های دستگاه فلزیاب Alpha sx 7000 دستگاه را بالانس کرده و دو فلز طلا…

بیشتر بخوانید »

تست ابر گنجیاب Alpha SX7000 (قسمت چهارم)

قسمت چهارم تست دستگاه فلزیاب Alpha sx 7000  که دستگاه را در حالت آنالیز قرار داده و با ارزش یا…

بیشتر بخوانید »

تست ابر گنجیاب Alpha SX7000 (قسمت سوم)

قسمت سوم مجموعه تست های دستگاه فلزیاب و ابر گنجیاب Alpha SX7000 در این قسمت قابلیت اسکن دستگاه را با…

بیشتر بخوانید »

تست ابر گنجیاب Alpha SX7000 (قسمت دوم)

در قسمت دوم از مجموعه تست های ابر گنجیاب Alpha SX7000 قابلیت اسکن دستگاه را با فلز مس در زیر…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا